De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

Om te beginnen biedt een goede werkplek voldoende armslag om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Om gezond en veilig te kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid.

Maar ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, meubilair en de werkapparatuur.

Als er ondanks goede omstandigheden risico’s voor de gezondheid overblijven, dan moeten werkgever en de werknemer hiervan op de hoogte zijn. Samen kunnen ze vaststellen hoe je de risico’s zo veel mogelijk beperkt. Daartoe dienen een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.