Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur.

Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard. Maandelijks wordt een kopie gemaakt.

Wil je weten wat er eerder stond op deze website? Kijk op het archief van het Arboportaal.

Via de link kom je in het archief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Navigeer via de linkerkolom naar het Arboportaal.