Contact

Het Arboportaal bevat informatie over arbeidsrisico’s en de mogelijke aanpak hiervan. Ook zijn er links naar uitgebreidere gegevens en andere sites.

Informatie over gezond en veilig werken in uw situatie

Veel mensen stellen vragen over de precieze toepassing van de wetgeving in hun werksituatie. Daarvoor bevat deze site onder meer goede praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar arbocatalogi van werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren. Bij veel onderwerpen kunnen de bronnen specifiekere informatie leveren. Dat kan bijvoorbeeld de arbodienstverlener van de werkgever zijn of brancheorganisaties en vakbonden.

Opmerkingen of suggesties over deze website

Opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kun je indienen bij de webredactie via arboportaal@minszw.nl.

De webredactie heeft helaas geen capaciteit om te adviseren over specifieke of persoonlijke situaties. Hiervoor kun je het beste terecht bij een arbodeskundige of jouw/een arbodienst. Zij zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en de geldende wetgeving, en kunnen deze kennis toepassen in een maatwerkadvies.

Correspondentieadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Meer informatie

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

Melding maken?

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie vind je de onderwerpen die onder het toezicht van de Arbeidsinspectie vallen en waarover je een melding of aanvraag in kunt dienen, zoals het melden van arbeidsongevallen, of klachten over naleving van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.