Het Arboportaal bevat informatie over arbeidsrisico’s en de mogelijke aanpak hiervan. Ook zijn er links naar uitgebreidere gegevens en andere sites.

Informatie over gezond en veilig werken in uw situatie

Veel mensen stellen vragen over de precieze toepassing van de wetgeving in hun werksituatie. Daarvoor bevat deze site onder meer goede praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar arbocatalogi van werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren. Bij veel onderwerpen kunnen de bronnen specifiekere informatie leveren. Dat kan bijvoorbeeld de arbodienstverlener van de werkgever zijn of brancheorganisaties en vakbonden.

Loket Informatie Rijksoverheid

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan aan Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid geeft informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Dit kan telefonisch, via het contactformulier en via Twitter of WhatsApp.

Opmerkingen of suggesties over deze website

Opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u indienen bij de webmaster via arboportaal@minszw.nl.

Correspondentieadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag