Werken op hoogte

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om van hoogte te vallen, moet een werkgever maatregelen nemen. Boven de 2,50 meter is dit wettelijk verplicht, maar ook onder de 2,50 meter moet de werkgever maatregelen treffen als er een risico is om te vallen. 

Werken op hoogte brengt verschillende risico’s met zich mee. De meest voorkomende risico’s vallen onder de categorieën:

  • vallen van hoogte;
  • vallen door de opening van een werkvloer;
  • getroffen worden door een vallend voorwerp;
  • een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten. 

Voordat werknemers op hoogte mogen werken, moeten werkgevers de volgende vragen beantwoorden: 

  • Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren? 
  • Kan het risico om te vallen vermeden worden? 

Als het antwoord op deze vragen 'nee’ is, moet de werkgever extra afspraken over werken op hoogte opnemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarnaast moet de werkgever de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. 

Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen. Bekijk de animatie over de gevaren van werken op hoogte:

Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op één als het gaat om arbeidsongevallen.
Gelukkig kan valgevaar met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.
Veilig werken begint met een risicoanalyse van de werksituatie.
Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Deze maakt voor aanvang van de werkzaamheden een inschatting van bijvoorbeeld de omgeving en bereikbaarheid, de ondergrond en de aard van de toe te passen werkmaterialen.
Dankzij deze risicoanalyse kan de werkgever de juiste maatregelen treffen, zodat iedereen veilig kan werken.
Zo kan werkvoorbereiding op de grond onnodige risico’s op vallen voorkomen.
En door bijvoorbeeld te werken met een steiger staat de werknemer op een vaste ondergrond.
Daarnaast biedt een goed opgebouwde steiger takelmogelijkheden voor grotere objecten.
Wanneer de omgeving het plaatsen van een steiger niet toelaat, kan een hekwerk uitkomst bieden.
Zo beweegt de werknemer altijd binnen veilige grenzen.
Iedere nieuwe werksituatie heeft zijn eigen uitdagingen én bijbehorende oplossingen.
Hierbij hebben collectieve maatregelen altijd de voorkeur.
Zo gaan we ‘s avonds allemaal veilig naar huis.
Kijk voor meer tips over het voorkomen van valgevaar op de website van het arboportaal.