Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen. Voor een veilige en gezonde werkplek. Het is voor elk bedrijf verplicht om een RI&E te hebben.

Wat is een RI&E?

In de RI&E brengt een werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Vervolgens maakt hij een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen of te beperken. Dit is van belang voor het bedrijf én de medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Een RI&E opstellen

Een werkgever kan een RI&E zelf opstellen, laten opstellen door een arbodeskundige of zelf aan de slag gaan met een hulpmiddel, zoals een branche-instrument. Werkgevers kunnen met behulp van een routeplanner op rie.nl bepalen welk hulpmiddel zij het beste kunnen inzetten om de RI&E op te stellen. 

Zelf aan de slag met de RI&E?

Lees in deze flyer welke stappen nodig zijn om een RI&E op te stellen. Of bekijk de animatie hieronder om meer te leren over wat een RI&E is en waarom deze zo belangrijk is.