Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit doet de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheids klachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Belangrijk om te weten

  • Iedere werkgever in Nederland (uitgezonderd ZZP’ers) hoort een RI&E op te stellen. Bekijk op de website van Steunpunt RI&E wanneer je RI&E-plichtig bent.
  • Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het opstellen van een plan van aanpak. Hierin is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.
  • Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moeten deze getoetst worden bij een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en schrijven een advies aan de werkgever. Lees meer over toetsing en de uitzonderingen op de website van Steunpunt RI&E.
  • Bedrijven met 25 of méér werknemers mogen zelf een RI&E instrument maken of kunnen gebruik maken van bestaande RI&E-instrumenten, bijvoorbeeld van arbodiensten. Voor een bedrijf met 25 of minder werknemers biedt de website van Steunpunt RI&E een RI&E-instrument waarmee ze zelf gemakkelijk aan de slag kunnen gaan.