Plan van aanpak

Onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het plan van aanpak. In het plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. In het plan van aanpak moet staan binnen welke termijn deze maatregelen zijn uitgevoerd en wie binnen het bedrijf hiervoor verantwoordelijk is. 

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Een RI&E is dus niet compleet zonder plan van aanpak. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal naar het plan van aanpak vragen bij een bezoek.