Plan van aanpak

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

Ook dient in het plan van aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het plan van aanpak aan te pakken.

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW zal naar het plan van aanpak vragen wanneer zij langskomen.

Lees meer informatie over het opstellen van het plan van aanpak op de website van Steunpunt RI&E.