Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie is informatie te vinden over de onderwerpen waar de Arbeidsinspectie toezicht op houdt en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen.