Waaruit bestaat de RI&E?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is in eerste instantie een inventarisatie van de gevaren en risico’s op de werkvloer. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij of zij zien waar maatregelen nodig zijn om die risico’s aan te pakken.

Men is verplicht de RI&E  net zo vaak aan te passen als nodig is. Redenen om een RI&E te actualiseren zijn bijvoorbeeld gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden wanneer deze nieuwe risico’s met zich meebrengen. Ook kan het zo zijn dat uit nieuwe inzichten blijkt dat een werkgever een arbeidsrisico beter op een andere manier kan aanpakken. Je kunt concreet denken aan nieuwe inzichten over gezondheidseffecten van een bepaalde chemische stof, het werken met een nieuwe machine, een nieuwe grondstof of de verhuizing naar een nieuw bedrijfspand.

Vaste onderdelen RI&E

Een RI&E is in principe vormvrij maar bestaat uit een aantal vaste onderdelen, namelijk: 

  • een inventarisatie van de aanwezige risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid, en van de al genomen maatregelen;
  • een inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’;
  • een beoordeling en prioritering van de risico’s;
  • een plan van aanpak waarin de werkgever aangeeft welke maatregelen hij of zij wanneer zal nemen;
  • aandacht voor hoe werknemers de preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige) kunnen bereiken.

Mogelijke onderwerpen in de RI&E

Voorbeelden van onderwerpen die in de RI&E kunnen voorkomen: 

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke risico’s beter moeten worden onderzocht. Denk aan lawaai, psychosociale arbeidsbelasting (onder andere: agressie en geweld, werkdruk, seksuele intimidatie), (machine)veiligheid, biologische factoren, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en trillingen. Deze verdieping maakt onderdeel uit van de RI&E. Een werkgever is dus verplicht om hier onderzoek naar te doen.