Beeldschermwerk

Beeldschermen (computers, laptops, tablets en mobiele telefoons) worden in nagenoeg alle bedrijven gebruikt. Langdurig, meer dan 6 uur per dag, werken met een beeldscherm kan gezondheidsklachten opleveren. De kans op gezondheidsklachten door beeldschermwerk is dan ook in bijna alle sectoren aanwezig. Het is daarom verstandig om de grens van 6 uur per dag niet te overschrijden om de kans op deze klachten te verkleinen.  

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2022) blijkt dat Nederlandse werknemers gemiddeld 4 uur met een beeldscherm werken. De sectoren waar het meest met beeldschermen wordt gewerkt, zijn: ICT, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en het openbaar bestuur.  

Gezondheidsrisico's

Langdurig werken met een beeldscherm kan leiden tot gezondheidsklachten. Over de verschillende vormen van fysieke belasting bij beeldschermwerk en (de daarbij horende) gezondheidsklachten, lees je hieronder. 

Bekijk ook de tips en instrumenten om de risico’s op gezondheidsklachten door beeldschermwerk te verkleinen. 

Vormen van belasting

Overige gezondheidsklachten

Gezondheidsklachten door beeldschermwerk kunnen specifiek of aspecifiek van aard zijn. Bij specifieke klachten kun je denken aan een tenniselleboog of carpaal tunnel syndroom. Bij aspecifieke klachten zijn er wel pijnklachten, maar kan de arts geen afwijkingen vinden en geen duidelijke medische diagnose stellen.