Tips en instrumenten voor beeldschermwerk

Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten opleveren. Hieronder staan tips en instrumenten waarmee je de kans op gezondheidsklachten door beeldschermwerk kunt verkleinen. Ze zijn bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers. 

Tips voor het werken met een beeldscherm

 • Beperk het intensieve gebruik van een beeldscherm, toetsenbord en/of muis tot maximaal 6 uur per dag. Doe dit zeker als de gebruikte software de kans op klachten vergroot. Dat is bijvoorbeeld zo als de muis heel precies moet worden geplaatst of vaak moet worden verplaatst. Of als sneltoetsen niet beschikbaar zijn.  
 • Beperk het gebruik van een tablet, smartphone en laptop zonder accessoires zoveel mogelijk, zowel wat betreft de totale duur per dag als de aaneengesloten duur. Gebruik een laptop zonder accessoires niet meer dan 2 uur per dag en niet langer dan 1 uur ononderbroken. Het advies voor smartphonegebruik is om dit te beperken tot maximaal 1 uur in totaal per dag en maximaal een half uur per keer, exclusief bellen.  
 • Wissel beeldschermwerk af met werkzaamheden waarvoor geen beeldscherm nodig is.  
 • Wissel tijdens beeldschermwerk in werkhouding, kijk regelmatig even weg van het beeldscherm en neem micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden).  
 • Werkgevers doen er goed aan om pauzesoftware aan te bieden. Met pauzesoftware kunnen werknemers niet onbeperkt doorwerken. Werknemers kunnen de software gebruiken als zij dit prettig vinden. 
 • Zorg overal waar je meer dan 2 uur met een beeldscherm werkt, dat je een goede werkplek creëert. Stel het beeldschermmeubilair af op de eigen lichaamsafmetingen, op iedere werkplek. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers weten hoe ze hun werkplek goed kunnen instellen en waar ze om hulp kunnen vragen.  
 • Deel het beeldscherm goed in. Zorg dat de leesbaarheid (de grootte) van de symbolen goed is, dat je beeldscherm niet spiegelt, dat er geen lichtbronnen in je blikveld staan en dat er voldoende verlichting in de omgeving aanwezig is.  
 • De werkgever kan zit-statafels plaatsen om de kans op gezondheidsklachten door langdurig zittend werk verkleinen. Zo kunnen werknemers zittend werk afwisselen met staand werk.  
 • Vraag zo nodig om hulp aan de preventiemedewerker en neem bij (beginnende) klachten contact op met je bedrijfsarts en vraag een werkplekonderzoek aan. Door alert te zijn op beginnende klachten, kunnen ernstigere klachten worden voorkomen.

Zitten en het gebruik van beeldschermen komt vaak ook in privétijd voor. Daarbij gelden dezelfde risico’s. Het is daarom ook belangrijk om na werktijd bovenstaande tips toe te passen.  

Instrumenten voor het werken met een beeldscherm

 • Checklist BAS (Beter Achter je Schermen) - deze checklist, ontwikkeld door TNO, is een methode om te bepalen of, en zo ja welke (fysieke en mentale) risico's aanwezig zijn bij het beeldschermwerk dat jij verricht. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken.
 • De Werkplek instructie beeldschermwerk (TNO) – deze instructie helpt je bij het inrichten van je werkplek en geeft tips voor het verminderen van de belasting bij beeldschermwerk.  
 • Arbokennisnetdossier Beeldschermwerk – dit dossier biedt gebundelde informatie over beeldschermwerk.
 • Toolbox hybride werken - deze toolbox, ontwikkeld door TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt tools en handvatten om hybride werken te laten slagen. Onder andere in de tool gezond hybride werken komt het instellen van de werkplek aan bod.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voerde van 2018 tot en met 2022 verschillende campagnes om het aantal beroepsziekten te verminderen. Met de campagne Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap! werden Nederlanders met een zittend beroep aangespoord meer te bewegen tijdens het werk. Kijk voor tips en inspiratie op de campagnepagina.