Toolbox hybride werken

Veel mensen wisselen thuiswerken en werken op kantoor af. Dit biedt veel voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Daarom ontwikkelde TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken. In onderstaande acht tools krijg je handvatten en informatie aangereikt om hybride werken te laten slagen. 

Wat is hybride werken?

Hybride werken staat voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij een werknemer deels thuiswerkt. De plaats waar je werkt, hangt af van het type werk, het doel van de werkactiviteiten en de afspraken die gemaakt zijn binnen teams of afdelingen. Daarnaast spelen de behoeften en voorkeuren van verschillende werknemers, klanten en partners een rol in de afspraken die je samen maakt.

Er zijn organisaties waarbij het noodzakelijk is om op locatie te werken, bijvoorbeeld in een winkel, een fabriek of een lab. Anderzijds zijn er organisaties die helemaal geen (kantoor)locatie hebben en waarbij alle werknemers juist altijd thuis werken. Binnen organisaties waar hybride werken mogelijk is, zijn werkgevers en werknemers vaak nog op zoek naar een optimale balans van thuis- en op locatie werken.

Maak duidelijke afspraken

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling in een team. Evalueer die afspraken en geef het wat tijd. Hoe de optimale balans er uiteindelijk uitziet voor individuele werknemers, leidinggevenden, teams en organisaties, zal ook afhangen van de werkinhoud en persoonlijke voorkeuren.