Handige links en ervaringsverhalen

Hybride werken biedt veel voordelen, maar het is belangrijk om dit goed in te steken. Hieronder vind je handige tips, links en ervaringsverhalen die je kunnen helpen om van hybride werken een succes te maken.

Deze tools kunnen je helpen bij online en hybride vergaderingen.

 • Mentimeter: deze online tool kun je gebruiken om tijdens vergaderingen vragen uit te zetten. De ingevoerde vragen komen terecht op een pagina die je kunt delen met de groep.  Zo kunnen alle deelnemers input geven voor een bepaald vraagstuk, zonder dat je een tijdsintensief rondje maakt langs de deelnemers. Het is mogelijk om anoniem te antwoorden en dat kan in sommige situaties bijdragen aan eerlijke antwoorden.
 • Kahoot: organiseer digitaal een quiz. In een online of hybride vergadering helpt dit om wat nieuwe energie in te brengen. Deelnemers kunnen via een app of browser meedoen.
 • Miro: open online een whiteboard in een vergadering. Zo kunnen deelnemers input geven in bijvoorbeeld een brainstormbord.

Podcasts

Ook diverse podcasts gaan in op het fenomeen hybride werken.

TNO-onderzoek

TNO heeft onderzoek uitgevoerd naar de effecten van thuiswerken en de coronapandemie.

 • Effecten van langdurig thuiswerken: TNO-onderzoek naar de effecten op de gezondheid van langdurig thuiswerken gedurende de coronapandemie.
 • NEA-COVID-19: TNO volgde een groep werknemers in Nederland gedurende de COVID-19-pandemie. Medio 2020, eind 2020, begin 2021 en eind 2021 hebben bijna 10.000 werknemers de vragenlijst ‘Nederlandse enquête arbeidsomstandigheden – COVID-19 (NEA-COVID-19)’ ingevuld.

Weblinks

Wil je meer weten over thuiswerken of veilig en gezond werken? Dan kun je terecht op onderstaande pagina’s.

 • Veilig en gezond werken: op het Arboportaal vind je – naast deze toolbox over hybride werken – veel meer informatie over gezond en veilig werken van a tot z.
 • Vitaal thuiswerken: bijvoorbeeld tips voor thuiswerkers, inspiratie en tools, informatie over een goede werk-privébalans, wetten en verantwoordelijkheden en tips voor werkgevers.
 • Bewegen tijdens het werk: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte een campagne over het belang van bewegen tijdens het werk. Je vindt hier meer informatie over lichamelijke onderbelasting en tips en inspiratie voor meer beweging tijdens het werk.
 • Hybride werken voor werkgevers: hoe steek je als organisatie hybride werken in? Je vindt hier inspirerende podcasts en meer informatie.
 • SER-advies hybride werken: In dit advies pleit de SER voor voldoende zeggenschap bij de werknemer om zoveel mogelijk kansen van hybride werken te benutten. 

Hybride werken in de praktijk

Wil je meer lezen over hoe anderen hybride werken insteken? De onderstaande verhalen informeren en inspireren.

 • “Durf te differentiëren”: Het bedrijf ZKER is actief is in de energietransitie. Er werken zo’n 80 medewerkers. Hybride werken is in het DNA van dit bedrijf verweven. De belangrijkste ingrediënten: differentiëren en een kritische blik op het begrip ‘tijd’.
 • Hybride echt laten werken: Wat is er nodig om de flexibiliteit tot bloei te laten komen? Helen Pluut is onderzoeker Organisatiegedrag bij Universiteit Leiden en doet al lange tijd onderzoek naar flexibel werken en de werk-privébalans: “In het hybride werken zijn we echt nog zoekende.”
 • De professionalisering van hybride vergaderingen: In de praktijk zullen we volgens Mireille Beumer, online facilitator en expert op het gebied van hybride werken, steeds meer hybride vergaderingen gaan zien. Dat vraagt om goede faciliteiten en andere competenties van de deelnemers.
 • De professionalisering van het hybride werken: Snel ingerichte thuiswerkplekken aan de keukentafel, online meetings waarin iedereen door elkaar sprak; na het initiële gestuntel vanuit huis zijn we nu op het punt gekomen om thuiswerken in een hybride vorm verder te professionaliseren en een vast onderdeel te maken van hoe we werken. Hoe ziet hybride werken 2.0 eruit?

Hoe doen anderen het?

Werkgevers- en werknemersorganisaties houden zich ook bezig met het onderwerp hybride werken. Hieronder vind je twee voorbeelden van informatievoorziening voor werkgevers of werknemers.