Teamgesprek hybride werken: doel en afspraken

Deze gesprekshandleiding helpt je om samen met je team te bespreken hoe jullie samen invulling geven aan hybride werken. Voordat je concrete afspraken maakt binnen je team, is het belangrijk om eerst duidelijk te hebben wat de doelen zijn van je team, welke rol elk teamlid heeft en welke normen en waarden er worden nagestreefd. Daarna kun je met elkaar afspreken waar en wanneer iedereen werkt of kan werken, hoe vaak jullie samenkomen op kantoor en wanneer collega’s bereikbaar zijn.

Onderstaande stappen helpen met het voeren van het teamgesprek. Het is aan te raden om deze volgorde aan te houden. Onderaan deze pagina vind je een dowloadbare afsprakenkaart. Hierin kun je voor elk onderwerp binnen de gesprekshandleiding de uitkomsten en/of afspraken opschrijven. Het uitgangspunt voor deze handleiding is het gezamenlijke belang van een team. Iedere individuele werknemer, óók de leidinggevende, heeft hier een aandeel in.

Download een printversie van het stappenplan.

Download een printversie van de afsprakenkaart.