Tips voor en door leidinggevenden

Hybride werken vraagt om een andere manier van leidinggeven dan bij volledig op locatie werken. Leidinggevenden hebben door de toename in thuiswerken minder direct zicht op de werkzaamheden en werktijden van medewerkers, de samenwerking tussen collega’s en hoe medewerkers in hun vel zitten. Dat betekent dat de leidinggevende vertrouwen moet hebben in zijn of haar medewerkers en dat de medewerkers om moeten kunnen gaan met autonomie. 

Het is als leidinggevende belangrijk om vertrouwen te hebben en ook zicht te hebben op het welzijn van je team en de teamleden. Hieronder lees je adviezen voor en door leidinggevenden in een hybride setting.

Succesfactoren en de geleerde lessen – tips voor in de praktijk

Eigenschappen van leidinggevenden

Wat heeft een leidinggevende nodig om een team dat hybride werkt succesvol aan te sturen? Uit literatuur blijkt dat flexibiliteit, vertrouwen en communicatie belangrijke randvoorwaarden zijn.

  • Flexibiliteit: het is belangrijk om medewerkers autonomie te geven en niet te veel regels op te leggen.
  • Vertrouwen: leidinggevenden kunnen de behoefte hebben om te controleren in een hybride setting, dit kan autonomie in de weg zitten. Het komt het gevoel van autonomie en het welzijn van medewerkers ten goede als leidinggevenden uitstralen dat ze vertrouwen hebben in hun medewerkers. Dat ze ervan uitgaan dat medewerkers – ook als ze niet zichtbaar zijn – hun werk goed doen en daar de ruimte voor geven. 
  • Communicatie: goede communicatie is nodig om vertrouwen te geven in een flexibele situatie. Tweerichtingsverkeer is essentieel. Medewerkers hebben behoefte aan betrokkenheid bij besluitvorming.