Hybride werken in beeld: onderzoek en cijfers

Op deze pagina lees je meer over de resultaten van het onderzoek dat TNO uitvoerde naar hybride werken in Nederland, voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek bestond uit interviews en focusgroepen, een literatuuronderzoek en een dagboekstudie bij 12 Nederlandse organisaties uit verschillende sectoren en van verschillende groottes. Het is uitgevoerd in de periode van februari tot september 2022.

Belangrijkste inzichten

Hybride werken wordt bovenal als positief ervaren, het brengt veel kansen…

  • Veel mensen werken nog steeds een groot deel van hun werkweek vanuit huis.
  • De voorkeur lijkt uit te gaan naar een 50-50% verdeling van op kantoor en thuiswerken.
  • Hybride werken biedt mensen veel flexibiliteit en autonomie.
  • Hybride werken geeft mensen de mogelijkheid voor een betere werk-privé balans.

…maar er zijn uitdagingen.

  • Teambelang en individuele belangen botsen soms nog, hoe krijg je de prioriteiten weer op één lijn?
  • Hoe behoud je de onderlinge verbinding met (nieuwe) collega’s?
  • Persoonlijke karakteristieken zijn van hoge invloed op of hybride werken positief of negatief wordt ervaren.
  • Goede faciliteiten zijn van cruciaal belang.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende en de organisatiecultuur.

  • De stijl van leidinggevende is van grote invloed op succes en effectiviteit van hybride werken.
  • De cultuur binnen een organisatie is van grote invloed op de mate en effectiviteit van hybride werken.

Resultaten hybride werken