Werknemers naar kantoor

Meer werknemers in Nederland zijn hybride werken gaan werken. Dat komt onder andere door de ervaringen met het thuiswerken in de coronapandemie. Kantoren hebben hierdoor nu vaak een andere functie dan voorheen. Medewerkers gaan niet meer standaard naar kantoor, maar plannen vaker aan de hand van de taken die ze die dag moeten doen wat de meest geschikte werkplek daarvoor is. Thuiswerken is voor veel werknemers de eerste keuze als zij online vergaderingen hebben en als zij rustig en geconcentreerd hun taken willen uitvoeren. Het werken op kantoor daarentegen biedt meer ruimte voor creativiteit, samenwerking, fysieke vergaderingen en verbinding.

Fysieke ontmoetingen zijn noodzakelijk om als team goed te blijven functioneren. Ook heeft het werken op kantoor voor de meeste werknemers een positieve invloed op hun werkplezier en betrokkenheid bij de organisatie. Veel werknemers die hybride werken, zullen regelmatig uit eigen beweging naar kantoor komen. Maar er zijn ook werknemers die een grote voorkeur hebben voor thuiswerken en daarom meer moeten worden verleid om regelmatig op kantoor te werken. Hieronder staan een aantal tips om het werken op kantoor aantrekkelijker te maken.

Faciliteiten

Het is belangrijk dat de faciliteiten geen belemmering vormen voor werknemers om naar kantoor te gaan. Je kunt onderstaande zaken eens onder de loep nemen.

Illustratie Tool 2

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Stilteruimtes

Maak het leuk!

Lunchmogelijkheden

Flexibele werktijden

Reiskostenvergoeding

Ergonomisch verantwoorde en voldoende complete werkplekken

Creatieve ruimtes/teamruimtes

Stimulerende randvoorwaarden

De randvoorwaarden zouden niet doorslaggevend moeten zijn, maar kunnen wel bijdragen aan een positief gevoel over kantoordagen.

Stoom het team klaar voor werken op kantoor

Met je team maak je afspraken over werken op kantoor. Dat schept voor iedereen duidelijkheid.

Je zult met je team niet alle tips kunnen toepassen. Sommige tips zijn voor het ene team meer van toepassing dan voor het andere team. Bespreek daarom met je team welke tips en acties prioriteit hebben en waar jullie op inzetten.