Dat onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al geruime tijd bekend. Nog vrijwel onbekend is dat lang zitten eveneens gezondheidsrisico’s kent, onafhankelijk of iemand voldoende sport of beweegt. Met name ons werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van een nieuw arbeidsrisico.

Gezondheidsrisico’s

Lang zitten (sedentair gedrag) verhoogt de kans op:

 • vervroegd overlijden;
 • type 2 diabetes;
 • hart- en vaatziekten;
 • depressies;
 • sommige vormen van kanker;
 • klachten aan het bewegingsapparaat;

Het is nog niet duidelijk hoe deze gezondheidsrisico’s ontstaan. Dit zou de maken kunnen hebben met een verandering in de stofwisseling, de hoeveelheid mineralen in de botten en de vasculaire gezondheid. Er is nog onvoldoende bewijs voor een verband tussen sedentair gedrag en obesitas.

Wetgeving

Er zijn er nog geen internationale richtlijnen om zittend gedrag te beperken, omdat het onderzoek nog in de kinderschoenen staan. Ook de Nederlandse wetgeving kent geen specifieke richtlijnen waar de werkgevers zich aan moeten houden. Wel dienen arbeidsrisico’s beperkt te worden.

Langdurig zitten lijkt relevant voor drie van de vijf prioritaire aandoeningen zoals geformuleerd binnen het huidige overheidsbeleid: diabetes, overgewicht en depressie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn.

Mogelijke maatregelen

Een werkgever kan een duidelijke rol spelen om langdurig zitten op het werk te beperken. Enerzijds vanuit de wettelijke verplichting dat arbeidsrisico’s worden beperkt, anderzijds vanuit het eigen belang om personeel optimaal inzetbaar te houden.

Om de risico’s te verminderen is het van belang om lang zitten te onderbreken door even te gaan staan of lopen. Belangrijk is dat de beenspieren in actie komen. Daartoe kunnen medewerkers en werkgevers de volgende maatregelen treffen:

 • Dynamisch kantoormeubilair maakt bewegen tijdens het uitvoeren van kantoortaken mogelijk. Zit-statafels kunnen bijvoorbeeld de afwisseling tussen zitten en staan faciliteren.
 • Herinrichting van pantry’s met hoge tafels.
 • Stimuleren van staand vergaderen.
 • Trap gebruiken en lopend overleggen.
 • Omvormen van de bedrijfscultuur tot een actieve cultuur, waarin continu zitten ‘not done’ is.
 • Het inlassen van beweegmomentjes. Zit je niet teveel stil?

Meer informatie over zittend werk?