Wat zegt de wet over zittend werk?

Er zijn er nog geen internationale richtlijnen om zittend gedrag te beperken, omdat het onderzoek nog in de kinderschoenen staan. Ook de Nederlandse wetgeving kent geen specifieke richtlijnen waar de werkgevers zich aan moeten houden. Wel dienen arbeidsrisico’s beperkt te worden.

Langdurig zitten lijkt relevant voor drie van de vijf prioritaire aandoeningen zoals geformuleerd binnen het huidige overheidsbeleid: diabetes, overgewicht en depressie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn.