BAS (Beter Achter Je Schermen)

Bij langdurig werken met een beeldscherm is het belangrijk om dat op een gezonde manier te doen. Als je je bewust bent van jouw eigen werkwijze en gezonde keuzes maakt in jouw werkstijl, kun je je beeldschermwerk blijven doen met een zo klein mogelijke kans op klachten aan armen, nek of schouders. Beeldschermwerk gebeurt vaak zittend, en langdurig zitten brengt ook risico’s met zich mee. Tenslotte kan intensief werken met de computer leiden tot oog- en stressklachten, genoeg reden om te zorgen dat jouw situatie in orde is! Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm heeft TNO de checklist BAS ontwikkeld.

Wat is de checklist BAS en voor wie is hij bedoeld?

Checklist BAS is een methode om te bepalen óf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij jouw werk met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan twee uur per dag aan een beeldscherm werken.

Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten jouw risico omlaag kunnen brengen. Daarnaast worden er nog enkele algemene adviezen gegeven die voor iedereen goed zijn om nog even bij stil te staan.

De beoordeling gebeurt op individueel niveau; de invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor jouw eigen situatie. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van functies, afdelingen of groepen medewerkers die hetzelfde werk doen.

Voor welke situaties is checklist BAS?

De methode is geschikt voor de beoordeling van werkzaamheden achter een beeldscherm, inclusief schermen van laptops, tablets en smartphones. De beoordeling gaat over de werkzaamheden gedurende de werkdag, ongeacht of dat op kantoor of een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) gebeurt. De checklist neemt ook de risico’s van langdurig zitten mee omdat beeldschermwerk vooral zittend gedaan wordt.

De checklist beoordeelt primair de werkgerelateerde beeldschermtijd. In privétijd komen zitten en het gebruik van beeldschermen ook veel voor. Wees je ervan bewust dat tijdens privé beeldschermgebruik dezelfde risico's gelden. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen, een goede 'werk'plek te creëren en alert te zijn op signalen van beginnende klachten.

De checklist BAS is te vinden op de website van TNO.