Toename in beeldschermwerk in 2019 tot gemiddeld 4 uur per dag

Uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, is een stijging te zien in de hoeveelheid werkzaamheden met een beeldscherm. Werknemers besteedden in 2019 gemiddeld ruim 4 uur per werkdag achter een beeldscherm. Vergeleken met 2005 is dit een half uur langer.

Beeldschermwerk - BAS

Langdurig beeldschermwerk bij bijna 4 op de 10 werknemers

Het langdurig beeldschermwerk van 6 uur of langer is toegenomen van 31 procent in 2005 tot 39 procent in 2019. Vooral bij werknemers van 25 tot 45 jaar komt langdurig beeldschermwerk voor, bijna de helft van deze groep werkte minstens 6 uur per werkdag met een beeldscherm. Volgens onderzoek van TNO, vergroot langdurig beeldschermwerk de kans op gezondheidsklachten.

Bij hoogopgeleiden de grootste toename in beeldschermwerk

In 2019 waren hoogopgeleiden het langst aan het werk achter hun beeldscherm, met een gemiddelde van 5,5 uur per werkdag. Dit is ruim het dubbele van het beeldschermwerk van laagopgeleiden. Werknemers van bedrijfseconomische, administratieve en ICT-beroepen werken de meeste uren achter een beeldscherm, hierna volgen juristen en software- en applicatieontwikkelaars.

Meer weten? Lees het volledige artikel op de TNO website.