Werkhoudingen

Werkenden die vaak of langdurig in een ongezonde houding werken, lopen een groter risico op (blijvende) klachten aan spieren, pezen en gewrichten. Het is daarom belangrijk om deze vorm van fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken door te zorgen voor een zo gezond mogelijke houding tijdens het werken.  

Ongezonde werkhoudingen komen in alle sectoren voor, maar het meest in de bouwnijverheid, gezondheidszorg, agrarische sector en industrie. Denk bij ongezonde werkhoudingen aan gebukt of geknield werken, werken in een voorovergebogen houding of werken met de armen boven schouderhoogte.  
 
Elke werkgever is verplicht voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen, waar werknemers hun werkzaamheden op een gezonde en veilige manier kunnen doen. ‘Werkhoudingen’ komen altijd voor en zijn daarom een vast onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Gezondheidsrisico’s

Werken in ongunstige werkhoudingen kan leiden tot klachten aan spieren, pezen of gewrichten. Deze klachten kunnen zich voordoen doordat een ongunstige houding (te) vaak voorkomt tijdens een werkdag. Of doordat een werknemer bijvoorbeeld langdurig en zonder afwisseling in dezelfde houding staat. Dit noemen we ook wel statische belasting. Op korte termijn geeft langdurig of vaak werken in een ongunstige werkhouding vermoeidheidsklachten. 

Extreme werkhoudingen en voorbeelden 

Ook extreme werkhoudingen kunnen zorgen voor spanning op spieren, pezen en gewrichten. Extreme houdingen zijn houdingen waarbij het gewricht in, of dichtbij, de uiterste uitslag van het gewricht komt. Voorbeelden zijn:  

  • Werken met sterk gebogen nek, bijvoorbeeld bij het naar beneden kijken op een (te) lage tafel.   
  • Geknield werken, waarbij de knieën maximaal gebogen zijn. 
  • Werken met handgereedschap waarbij de pols sterk tot maximaal gebogen wordt, bijvoorbeeld bij kappers.  
  • Achterovergebogen staan, bijvoorbeeld bij boven je hoofd werken.   

Hoe ernstig de klachten zijn, hangt af van hoe lang en hoe vaak de ongunstige werkhoudingen voorkomen. Ook hangt het samen met de hersteltijd. Benieuwd wat je kunt doen om het risico op klachten te verkleinen? Bekijk de tips en instrumenten voor een gezonde werkhouding