Fysieke belasting

Fysieke belasting kan leiden tot fysieke overbelasting of fysieke onderbelasting. Iedere werknemer heeft met fysieke belasting te maken, maar het wordt pas een probleem als de belasting te hoog, of juist te laag is. Langdurige blootstelling aan fysieke overbelasting kan leiden tot klachten, ziekteverzuim en zelfs tot beroepsziekten aan gewrichten, spieren, pezen of banden. Fysieke onderbelasting verhoogt het risico op ernstige aandoeningen, zoals diabetes type II, depressieve klachten en hart- en vaatziekten.  

Gezondheidsklachten voorkomen 

Gezondheidsklachten door fysieke over- of onderbelasting zorgen niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar leveren jaarlijks ook hoge kosten voor werkgevers en de maatschappij op. Het is dus van belang om dit te voorkomen.

Om werknemers inzicht te geven in welke risico’s er tijdens hun werk spelen en wat zij zelf kunnen doen om hun risico’s te verminderen, kan het invullen van deze test een hulpmiddel zijn.