Wat zegt de wet?

Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers, maar ook werknemers, hebben daarin een verantwoordelijkheid te nemen.

Werkgevers en werknemers kunnen op sectorniveau afspraken met elkaar maken in een arbocatalogus. In een arbocatalogus beschrijven ze op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan de doelvoorschriften voor gezond en veilig werken, zoals deze zijn opgesteld door de overheid. Bekijk de verschillende arbocatalogi.  

Kaderwet 

In de Arbowet staan regels om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen regels in staan over concrete risico's, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

De volgende wetgevingen zijn voor fysieke belasting relevant: