Wat zegt de wet over beeldschermwerk?

De wet verplicht werkgevers ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen voor het werken met een beeldscherm. Daarnaast zijn er voorschriften over de inrichting van de werkplek. Hieronder lees je meer over de richtlijnen en voorschriften én wanneer het als werkgever is toegestaan om daarvan af te wijken.  

De richtlijnen uit het Arbobesluit

Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen:

  • Arbobesluit 5.10: beeldschermwerk moet op gezette tijden afgewisseld worden met ander werk of met een pauze. Op deze manier wordt de belasting van het werken met een beeldscherm verlicht.
  • Arbobesluit 5.11: werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.

Voor zittend werk achter een beeldscherm bestaan geen wettelijke eisen, maar wel adviezen.  

Voorschriften over de inrichting van de werkplek

  • Als een werknemer meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verricht, mogen het beeldscherm en het toetsenbord niet aan elkaar vastzitten. Bij het gebruik van een laptop moet een werknemer in dat geval een los beeldscherm of toetsenbord kunnen gebruiken. De werkplek, zowel het bureau als de bureaustoel, moet in hoogte verstelbaar zijn. De werkplek moet voldoen aan de NEN-normen. Over deze normen lees je meer op de pagina Kantoorwerkplekken.  
  • Het beeldscherm moet ook in hoogte verstelbaar zijn. Daarnaast moet deze van goede kwaliteit zijn en mag het scherm niet spiegelen.  
  • Er moet voldoende verlichting zijn op de werkplek en het contrast tussen het beeldscherm en de omgeving moet goed zijn afgesteld. Hierbij gaat het zowel om het contrast tussen de tekens en de achtergrond op het beeldscherm als het contrast tussen het beeldscherm en de omgeving. Het laatste is te reguleren door gebruik van passende zonwering en de opstelling van werkplekken ten opzichte van ramen. 
  • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software. 
  • Heeft een werknemer een leesbril nodig om beeldschermwerk te verrichten, dan moet de werkgever de aanschafkosten van deze bril vergoeden.  
  • Op de pagina Tips en instrumenten vind je instructieblad voor het inrichten van een beeldschermwerkplek.  

Afwijken van de voorschriften

Werkgevers mogen van de voorschriften afwijken, zolang de veiligheid en gezondheid van de werknemers gewaarborgd blijven.  

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een overzicht dat de werkgever opstelt om risico’s in de organisatie te voorkomen, moet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt voornamelijk gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.  

Iedere organisatie en branche heeft de mogelijkheid om zelf afspraken te maken over beeldschermwerk en de verdere invulling van het arbobeleid. Wil je weten hoe dit in jouw branche is geregeld? Raadpleeg de arbocatalogus van je eigen organisatie of branche of neem contact op de arbodienst van je organisatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de wettelijke regels voor bijvoorbeeld de inrichting van een beeldschermwerkplek of apparatuur? Hieronder vind je de linkjes naar de wetsteksten.