Wat zegt de wet over beeldschermwerk?

De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers.

Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen:

  • Beeldschermwerk moet op gezette tijden afgewisseld worden met ander werk of een pauze (Arbobesluit 5.10). Voor zittend werk achter een beeldscherm gelden bovendien de adviezen, maar geen wettelijke eisen, zoals te vinden onder zittend werk.
  • Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen (Arbobesluit 5.11).

Er zijn ook voorschriften over de inrichting van de werkplek:

  • Beeldscherm en toetsenbord mogen bij gebruik van meer dan 2 uur per dag niet aan elkaar vast zitten. De laptop moet in die gevallen dus voorzien zijn van een los beeldscherm of van een los toetsenbord.
  • De werkplek, dus zowel de stoel als de tafel, moet in hoogte verstelbaar zijn en voldoen aan de NEN-normen.
  • Het beeldscherm is van goede kwaliteit, in hoogte verstelbaar en mag niet spiegelen.
  • De verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en een goed afgesteld contrast tussen het beeldscherm en de omgeving.

  • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software.
  • Werknemers die een leesbril nodig hebben om beeldschermwerk te verrichten, hebben recht op vergoeding van de aanschafkosten van een beeldschermbril.

Beeldschermwerk in de eigen organisatie

Werkgevers mogen van deze voorschriften afwijken, zolang de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gewaarborgd blijven.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie, een overzicht dat de werkgever heeft opgesteld om risico’s in de organisatie te kunnen voorkomen, moet expliciet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt met name gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.

Daarnaast heeft iedere organisatie en branche de mogelijkheid om zelf afspraken te maken over de invulling van het arbobeleid in de eigen organisatie. Het is daarom aan te raden om de Arbocatalogus van de eigen organisatie of branche te raadplegen, of contact op te nemen met de arbodienst van de eigen organisatie om meer te weten te komen over afspraken over beeldschermwerk.

Meer informatie