Arbobesluit artikel 5.11 - Maatregelen bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen

Artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gaat over de maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Ga naar Arbobesluit artikel 5.11 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)