Wetgeving

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

361 resultaten voor wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Certificatieschema arbodiensten

Per 1 januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema voor Arbodiensten, dat door de Raad voor Accreditatie geschikt is bevonden ...

Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 6 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. ...

Wajong

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen ...

ARIE-regeling

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde ...

Arbowet artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO)

Artikel 18 van de Arbowet gaat over het periodiek medisch onderzoek (PMO). Ga naar Artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig ...

Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het geeft een uitwerking ...

Arbeidstijdenwet (Working Hours Act , English version)

In deze Engelstalige publicatie vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet. Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en ...

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met grote hoeveelheden ...

Asbest procescertificatie

Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen ...

Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie

Bijlage XVIIf. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder f, Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema ...

Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

Bijlage XVIId. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema ...

Certificatieschema Persoonscertificaat Duikarbeid verricht door de brandweer

Bijlage XVI f behorend bij Artikel 6.6, 2e lid Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid ...