Wetgeving

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

362 resultaten voor wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 5 juli 2019)

Link naar de SZW-lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

Hier leest u meer over het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018. Ga naar Warenwetbesluit persoonlijke ...

Arboregeling artikel 4.32a - Lijmen en verven in binnensituaties

Artikel 4.32a van het Arbeidsomstandighedenregeling gaat over lijmen en verven in binnensituaties. Ga verder naar  Arboregeling ...

Certificatieschema arbodiensten

Per 1 januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema voor Arbodiensten, dat door de Raad voor Accreditatie geschikt is bevonden ...

Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 6 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. ...

Wajong

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen ...

ARIE-regeling

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde ...

Arbowet artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO)

Artikel 18 van de Arbowet gaat over het periodiek medisch onderzoek (PMO). Ga naar Artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig ...

Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het geeft een uitwerking ...

Arbeidstijdenwet (Working Hours Act , English version)

In deze Engelstalige publicatie vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet. Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en ...

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met grote hoeveelheden ...

Asbest procescertificatie

Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen ...