Wetgeving - Externe bronnen

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

347 resultaten voor wetgeving

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (d.d. 6 juli 2022)

  Link naar de SZW-lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.

 2. Arbeidstijdenwet artikel 4.8 - Arbeid en borstvoeding of kolven

  De Arbeidstijdenwet legt regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt overeen ...

 3. ARIE-regeling

  Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde ...

 4. Nederlandse Arbeidsinspectie - Arbowet- en regelgeving

  Goede arbeidsomstandigheden in een organisatie zijn belangrijk. Daardoor kunnen werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk ...

 5. Drank- en horecawet

  De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren voorkomen ...

 6. Handhavingsbeleid Certificerende Instellingen

  In het Handhavingsbeleid Certificerende Instellingen zijn de algemene uitgangspunten opgenomen met betrekking tot het toe te ...

 7. Wet flexibel werken (voorheen Wet aanpassing arbeidsduur)

  De Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000 gaf werknemers de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te ...

 8. Arbowet artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

  Artikel 18 van de Arbowet gaat over het periodiek medisch onderzoek. Ga naar Artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

 9. Arbobesluit artikel 3.5a - Toepasselijkheid

  Artikel 3.5a van het Arbobesluit gaat over toepasselijkheid. Ga naar Arbobesluit artikel 3.5a (directe link naar het wetsartikel ...

 10. Besluit genetisch gemodificeerde organismen

  Dit is een link naar de pagina van de Rijksoverheid waar het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 kan ...

 11. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

  Hier leest u meer over het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018. Ga naar Warenwetbesluit persoonlijke ...

 12. Arboregeling artikel 4.32a - Lijmen en verven in binnensituaties

  Artikel 4.32a van het Arbeidsomstandighedenregeling gaat over lijmen en verven in binnensituaties. Ga verder naar  Arboregeling ...