Wetgeving - Externe bronnen

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

347 resultaten voor wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen (d.d. 3 januari 2022)

Link naar de SZW-lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.

Wet flexibel werken (voorheen Wet aanpassing arbeidsduur)

De Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000 gaf werknemers de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te ...

Arbowet artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 18 van de Arbowet gaat over het periodiek medisch onderzoek. Ga naar Artikel 18 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Arbobesluit artikel 3.5a - Toepasselijkheid

Artikel 3.5a van het Arbobesluit gaat over toepasselijkheid. Ga naar Arbobesluit artikel 3.5a (directe link naar het wetsartikel ...

Besluit genetisch gemodificeerde organismen

Dit is een link naar de pagina van de Rijksoverheid waar het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 kan ...

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

Hier leest u meer over het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018. Ga naar Warenwetbesluit persoonlijke ...

Arboregeling artikel 4.32a - Lijmen en verven in binnensituaties

Artikel 4.32a van het Arbeidsomstandighedenregeling gaat over lijmen en verven in binnensituaties. Ga verder naar  Arboregeling ...

Wajong

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen ...

ARIE-regeling

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde ...

Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het geeft een uitwerking ...

Arbeidstijdenwet (Working Hours Act , English version)

In deze Engelstalige publicatie vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet. Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en ...

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met grote hoeveelheden ...