Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) richtlijn 6

De PGS 6 is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidmanagementsysteem.

Ga naar de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen richtlijn 6