EUR-Lex

In EUR-Lex vind je het recht van de Europese Unie (EU) en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ook kan je hier terecht voor andere openbare documenten van de EU en de authentieke elektronische versie van het Publicatieblad van de EU.

Ga naar de website van EUR-Lex: eur-lex.europa.eu