Wetgeving - Externe bronnen

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

332 resultaten voor wetgeving

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten - 8 juni 2016

  Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2016, 2016-0000111975, houdende vaststelling van de ...

 2. De Warenwetregeling drukapparatuur 2016 - 18 juli 2016

  Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2016, 2016-0000163111, houdende vaststelling van de ...

 3. Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - 22 juni 2016

  Besluit van 15 juni 2016, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en wijziging van het ...

 4. Warenwetregeling drukapparatuur

  Op deze pagina lees je meer de Warenwetregeling drukapparatuur. Ga naar de Warenwetregeling drukapparatuur.

 5. Richtlijn drukapparatuur

  De Richtlijn drukapparatuur heeft betrekking op alle door de fabrikant nieuw te bouwen, stationair opgestelde drukapparatuur en ...

 6. Richtlijn apparatuur en beveiligingssystemen in explosieve omgeving

  Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat producten aan bepaalde eisen voldoen om een hoge mate van bescherming te garanderen. Dit ...

 7. Richtlijn liften

  Deze richtlijn beoogt het toestaan van de verkoop van liften en veiligheidscomponenten voor liften in de Europese Economische ...

 8. Warenwetbesluit drukapparatuur - artikel 21 - Keuring voor ingebruikneming

  Artikel 21 van het warenwetbesluit drukapparatuur gaat over de keuring voor ingebruikneming van drukapparatuur. Ga naar het ...

 9. Algemene nabestaandenwet (Anw)

  Op deze pagina lees je meer over de Algemene nabestaandenwet (Anw). Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor ...

 10. Warenwetbesluit drukapparatuur - artikel 22 - herkeuring drukapparatuur

  Artikel 22 van het Warenwetbesluit gaat over herkeuring drukapparatuur. Ga naar  het Warenwetbesluit drukapparatuur - Herkeuring ...

 11. Algemene Ouderdomswet (AOW)

  De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient ...

 12. Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet ...