Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten - 8 juni 2016

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2016, 2016-0000111975, houdende vaststelling van de Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten en tot wijziging van de Warenwetregeling machines en de Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen (Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten).

Ga naar Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)