SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (d.d. 8 januari 2024)

In de Staatscourant wordt tweemaal per jaar een lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom deze lijst?

In de Arboregelgeving wordt op een aantal plaatsen verwezen naar dit soort stoffen (onder andere het Arbobesluit art 4.2a, 4.11 en 4.105). Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen (en processen) het hier in ieder geval gaat wordt deze lijst opgesteld (hulp aan werkgever en werknemer). Dit soort stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid en ziekenhuizen.

Bekijk de actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 8 januari 2024).