SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 14 februari 2020)

In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het betreft een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bekijk de actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 14 februari 2020).