Arbobesluit artikel 5.10 - Dagindeling van de arbeid

In artikel 5.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) vind je meer informatie over de dagindeling van de arbeid.

Ga naar Arbobesluit artikel 5.10 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)