Arbobesluit artikel 5.10 - Dagindeling van de arbeid

Artikel 5.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gaat over de dagindeling van de arbeid.

Ga naar Arbobesluit artikel 5.10 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)