Arbobesluit Artikel 5.12 - Voorschriften beeldschermwerkplekken

Artikel 5.12 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gaat over de voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken.

 Ga naar Arbobesluit Artikel 5.12 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)