Arbobesluit artikel 5.9 - Risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 5.9 van het Arbobesluit gaat over Risico-inventarisatie en -evaluatie beeldschermwerk.

In artikel 5.9 wordt specifiek aandacht besteed aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en die van de fysieke en psychische belasting als gevolg van arbeid aan een beeldscherm.

Ga verder naar Arbobesluit artikel 5.9 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).