Toezicht en handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid.

Het toezicht op de arbo-gerelateerde wetgevingen door de Arbeidsinspectie vindt plaats door middel van inspecties en onderzoeken naar aanleiding van klachten en ongevallen. De Arbeidsinspectie richt zich bij haar inspecties en onderzoeken onder andere op de volgende ontwikkelingen en risico’s:

 • te lange werktijden en/of te korte rusttijden;
 • betaling onder het minimumloon;
 • illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude);
 • geen of lage naleving van de wetgeving in het algemeen;
 • overige risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen werkgevers en werknemers een melding of klacht indienen over de veiligheid van de werkplek, arbeidsongevallen, arbeidsuitbuiting en andere arbo-gerelateerde onderwerpen. De Arbeidsinspectie kan alleen meldingen in behandeling nemen die betrekking hebben op de wetgeving waarop de Arbeidsinspectie toezicht houdt.

Bevoegdheden

Om de inspecties en onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, hebben de inspecteurs de volgende bevoegdheden:

 • toegang tot alle plaatsen waar wordt gewerkt, ook in woningen als het gaat om onderzoek naar thuiswerk;
 • bevoegdheid om iedereen op een werkplaats vragen te stellen of als getuige te horen;
 • inzage in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten;
 • bevoegdheid om gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) te kopiëren of mee te nemen;
 • bevoegdheid om voorwerpen en monsters mee te nemen, verpakkingen te openen en foto’s te maken;
 • medewerking eisen van de werkgever, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van de personen die bij hem aan het werk zijn.

Lees meer over de taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.