Arbeidsmiddelen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Arbeidsmiddelen zijn hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden. Om veilig en gezond te kunnen werken moeten ze in goede staat te verkeren. Lees meer.