Onderhoud van arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden (artikel 7.5, lid 1), opdat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen van vervaardiging zijn voldaan. Veelal is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het arbeidsmiddel informatie gegeven over het onderhoud.

Van het onderhoud moet een administratie worden bijgehouden. Met het onderhoudsboek (artikel 7.5, lid 4) kan de werkgever, in geval van een calamiteit, aantonen aan de toezichthouder – de Nederlandse Arbeidsinspectie – dat voldoende onderhoud is gepleegd.

Het weghalen van fysieke veiligheidsschermen of buiten werking stellen van beveiligingen is niet toegestaan. Vooral voor dit punt hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht.