Gebruik van arbeidsmiddelen

Veel arbeidsmiddelen kunnen bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzing én de voorlichting en instructie door de werkgever, veilig worden gebruikt. Voor bepaalde categorieën arbeidsmiddelen is echter een specifieke deskundigheid vereist.

Mobiele arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld een heftruck (artikel 7.17c, eerste lid) vragen meestal om zo’n specifieke deskundigheid. Voor het bedienen van mobiele hijskranen en torenkranen met een capaciteit van 10 tonmeter of meer is zelfs een wettelijk verplicht deskundigheidsbewijs (artikel 7.32 en Arboregeling artikelen 7.6 en 7.7) nodig. Werkgevers mogen voor die werkzaamheden alleen werknemers inzetten die hiervoor gekwalificeerd zijn (artikel 7.6).

Voor vele bedrijfstakken zijn zogenaamde arbocatalogi gemaakt waarin de eisen van de Arbowetgeving nader zijn uitgewerkt voor de werkzaamheden in de betreffende bedrijfstak. Bij naleving van de regels van de catalogus voldoen werkgevers en werknemers aan de wettelijke eisen van de Arbowet.