Fysieke belasting

Iedere werknemer kan te maken krijgen met fysieke over- of onderbelasting. Fysieke overbelasting kan ontstaan als een werknemer de spieren en gewrichten in het lichaam te intensief gebruikt. Fysieke onderbelasting treedt op als de werknemer te weinig beweegt of te lang zit. Zowel fysieke over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten.  

Om deze gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben daarin beideeen verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten de risico’s kennen en passende maatregelen treffen (werkgevers) en opvolgen (werknemers). In branches waarin fysieke belasting veel voorkomt, bevat de arbocatalogus afspraken die werkgevers en werknemers hierover met elkaar hebben gemaakt. Lees hier meer over fysieke over- en onderbelasting.