Fysieke belasting

Iedere werknemer kan te maken krijgen met fysieke over- of onderbelasting. Fysieke overbelasting kan ontstaan als een werknemer de spieren en gewrichten in het lichaam te intensief gebruikt. Fysieke onderbelasting treedt op als de werknemer te weinig beweegt of te lang zit. Zowel fysieke over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten. De overheid heeft regels opgesteld om deze gezondheidsklachten te voorkomen. Zowel werkgevers als werknemers hebben de verantwoordelijkheid om deze regels op te volgen. Werkgevers moeten de risico’s kennen en passende maatregelen treffen. Werknemers moeten deze maatregelen opvolgen. In branches waarin fysieke belasting veel voorkomt, zijn vaak afspraken vastgelegd in de arbocatalogus.