Duwen en trekken

Het duwen of trekken van voorwerpen vraagt veel energie, ook als de voorwerpen op wielen staan. Als de belasting op spieren en gewrichten door duw- of trektaken te zwaar, te lang of te vaak voorkomt, kan dit tot fysieke overbelasting leiden. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de lasten niet te zwaar en de frequentie van duwen en trekken niet te hoog zijn.

Bij het duwen of trekken van (rollende) voorwerpen gebruik je je lichaamsgewicht om het voorwerp in beweging te krijgen en in sommige gevallen ook in beweging te houden. Dit kost veel kracht waardoor er ook veel energie voor nodig is, vooral als het duwen of trekken met een schok plaatsvindt. 

Gezondheidsrisico’s 

Bij duwen of trekken bestaat het risico op fysieke overbelasting van spieren en gewrichten. De meest voorkomende klachten bij veel duw- en trektaken zijn schouderklachten. Bij trekken is de belasting van de rug vaak hoger dan bij duwen. Het risico op gezondheidsklachten door duwen en trekken hangt af van een combinatie van factoren: de afgelegde afstand en de frequentie van duwen, de duwhoogte, kenmerken van rolcontainer en de route en het gemiddelde en maximale duw- of trekgewicht.    

Naast bovengenoemde kenmerken zijn ook de ondergrond waarover geduwd of getrokken moet worden en het eventuele onderhoud van de wielen, van invloed op de benodigde kracht. Een goede ondergrond en goed materiaal zijn daarom belangrijk om extra belasting te voorkomen. De route, denk aan veranderingen van richting, drempels en helling, die het voorwerp moet afleggen bepaalt in sterke mate of er vaak moet worden afgeremd en weer opgestart. Het op gang brengen en afremmen is veel zwaarder dan het in gang houden van karren.

Bekijk de tips en handige instrumenten bij duwen en trekken om de risico’s op gezondheidsklachten door duwen en trekken te verkleinen.