Tips en handige instrumenten bij duwen en trekken

Te zwaar, te lang of te vaak duwen en trekken kan gezondheidsklachten opleveren. Exacte grenzen waarbij duwen en trekken geen nadelen voor de gezondheid opleveren, zijn er niet. Maar je kunt de kans op gezondheidsklachten wel verkleinen. Hieronder staan een aantal tips en instrumenten. Ze zijn bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers.

Tips voor duw- en trekwerkzaamheden

De werkgever moet risico’s wegnemen of – als dat niet kan – verkleinen. Dat lukt het best door de TOP-strategie toe te passen: begin met het nemen van technische maatregelen. Bekijk daarna of het werk anders georganiseerd kan worden. Denk als laatste, of aanvullend aan maatregelen die gericht zijn op de persoon, het gedrag, zoals voorlichting en training. 

Ook de werkhouding is erg belangrijk bij het verrichten van duw- en trekwerkzaamheden. Lees hier meer over werkhoudingen.

Instrumenten voor duw- en trekwerkzaamheden

  • De Duw en Trek Check (DUTCH) – De DUTCH, opgesteld door TNO, is een eenvoudige methode om zonder krachtmetingen de fysieke belasting te bepalen die optreedt bij duw- en trekwerkzaamheden.   
  • De KIM-methode – De KIM-methode is een veelgebruikte methode om gezondheidsrisico’s van taken te beoordelen waarbij sprake is van duwen en trekken.  
  • RAPP-tool – Met deze Engelse tool kun je een uitgebreide en gedetailleerde beoordeling maken van risicovolle duw- en trektaken bij het verplaatsen van een voorwerp, met of zonder wielen. De tool is met name geschikt voor arboprofessionals.  
  • Toolbox ‘Hoe zwaar werk jij?’ – Deze toolbox is gericht op bewustwording en het bespreekbaar maken van de verantwoordelijkheid die werkgevers en werknemers dragen met betrekking tot fysieke belasting in de bouw. 
  • Op de website van TNO vind je gratis hulpmiddelen om zelf fysieke belasting op het werk te beoordelen. Ook vind je er een wegwijzer om direct aan de slag te gaan met het aanpakken van fysieke belasting. 
  • In de handreiking Arbomaatregelen fysieke belasting van het SER Arboplatform staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen voor het voorkomen van fysieke overbelasting en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.