Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een medewerker die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze medewerker adviseert over arbeidsrisico’s en maatregelen. Het doel is het beperken of wegnemen van die risico’s. De preventiemedewerker is onder andere betrokken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van de maatregelen uit het bijbehorende plan van aanpak. Hij of zij speelt een verbindende rol tussen werkgever en werknemers. Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts, arbodienstverleners en ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Elk bedrijf moet minimaal één preventiemedewerker aanwijzen.