Wat zegt de wet over de preventiemedewerker?

De wettelijke verplichtingen rond het aanstellen van de preventiemedewerker zijn vastgelegd in artikel 13 van de Arbowet. In de Arbowet is ook vastgelegd welke wettelijke taken de preventiemedewerker heeft. Natuurlijk kan hij of zij daarnaast extra taken oppakken, in overleg met de werkgever. 

In de Arbowet staat het volgende over het aanstellen van een preventiemedewerker:

  • Elk bedrijf moet ten minste één medewerker aanwijzen als preventiemedewerker. Het bedrijf mag pas iemand van buiten aanstellen als de werkzaamheden te complex worden voor de preventiemedewerker. Heeft een bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.
  • Heeft een bedrijf een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), dan moet die instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker. 
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker genoeg kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De werkgever moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker genoeg tijd krijgt om meer kennis op te doen en taken uit te voeren.

De drie wettelijke taken van de preventiemedewerker

Takenpakket uitbreiden

Naast de drie wettelijke taken kan de werkgever het takenpakket van de preventiemedewerker uitbreiden. Denk hierbij aan het: