Basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de  taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. De werkgever kan een basiscontract (laten) opstellen via een  vangnetregeling en in bepaalde situaties via een  maatwerkregeling.

Op welke arbozorg kun je als werknemer rekenen?
En welke minimale zorg moet je als werkgever bieden?
Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn.
Als werkgever vul je dit aan met diensten die jouw organisatie nodig heeft.
Want voor een goede werksfeer, en gezonde werknemers wil je meer doen dan het minimum!
Wat regelt het basiscontract bijvoorbeeld?
Het stimuleert de samenwerking tussen de werkgever, werknemers en arbodienstverleners om invulling te geven aan het arbobeleid.
Zodat dit goed aansluit op de knelpunten in de organisatie.
Ook is er meer ruimte voor betrokkenheid van de bedrijfsarts.
Zo mag zij de werkvloer bezoeken en de preventiemedewerker spreken, om nog beter advies te geven.
Daarnaast is er meer aandacht voor preventie.
Hiervoor werkt de preventiemedewerker samen met externe deskundigen om de werkgever te adviseren.
Preventie kan verzuimkosten schelen, en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid!
Kortom, het basiscontract beschermt werknemers, geeft werkgevers inzicht welke preventie en arbozorg zij moeten bieden, en arboprofessionals de ruimte om dat te verlenen.
Daarnaast is het wettelijk verplicht.
De Inspectie handhaaft hierop, dus zorg ervoor dat het goed geregeld is.
Ga voor meer informatie naar arboportaal.nl