Wat is het basiscontract?

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. De werkgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst.

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Het basiscontract zorgt er ook voor dat bedrijfsartsen en arbodiensten hun werk op een professionele manier kunnen doen. Dit zorgt voor meer aandacht voor het voorkomen van ziekte en ongevallen (preventie) en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening. Zie ook: Waar moet het basiscontract aan voldoen?

De werkgever kan er altijd voor kiezen in het contract meer taken op te nemen waarbij hij zich laat bijstaan door kerndeskundigen. In dat geval sluiten de werkgever en de arbodienst een basispluscontract.

Instemming OR

De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

Handhaving Inspectie

De werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden.