Basispluscontract

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Het staat de werkgever vrij om zich bij meer taken te laten ondersteunen door een arbodienst. In dat geval worden de werkafspraken vastgelegd in een basispluscontract.

Wanneer de werkgever ervoor kiest zich bij meer taken te laten ondersteunen, kan dit de effectiviteit van de arbodienstverlening vergroten. Bij deze extra taken kan worden gedacht aan werkplekonderzoeken, trainingen, verzuimbegeleiding, fysieke training, individuele coaching, conflictbemiddeling en psychologische begeleiding. Ook wordt er vaak gekozen voor aanvullende diensten op het gebied van preventie, leefstijl en duurzame inzetbaarheid.

Het basispluscontract bij een arbodienst kan worden afgesloten door de werkgever zelf, maar het is ook mogelijk dat dit collectief is geregeld, bijvoorbeeld als een verzekeraar een contract afsluit met een groep bedrijven. Ook wanneer er collectieve afspraken zijn gemaakt, blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor de juiste inhoud van het basiscontract en het nakomen van de wettelijke verplichtingen.