Basiscontract en de vangnetregeling

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling.

In het contract met de arbodienst moeten werkafspraken zijn vastgelegd voor de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Het gaat bijvoorbeeld om het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werknemers, of het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E).

Bij de vangnetregeling sluit de werkgever hiervoor een af contract met één gecertificeerde arbodienst. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen. Zie ook: Vangnetregeling.

Instemming ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Voordat de werkgever het basiscontract afsluit met de arbodienst, moet de werkgever instemming krijgen van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie

Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden.