Vangnetregeling

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract afsluiten bij een arbodienst op grond van de ‘vangnetregeling’. Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst.

Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen bij de taken waar hij zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan. Het gaat bijvoorbeeld om het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor werknemers, of het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E). De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Instemmingsrecht

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Vangnetregeling en het basiscontract

Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud – ook bij de vangnetregeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.

Wetgeving

De wetgeving van de vangnetregeling is opgenomen in artikel 14a van de Arbeidsomstandighedenwet.