Maatwerkregeling en vangnetregeling

Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Hij dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen. De werkgever moet daartoe een overeenkomst sluiten.

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract afsluiten bij een arbodienst op grond van de ‘vangnetregeling’. Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Er wordt dan gebruik gemaakt van de ‘maatwerkregeling’. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.

In de animatie wordt uitgelegd bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod:

De Arbowet helpt ziekte door werk te voorkomen en is er voor  werkgevers en werknemers.

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf zich bij het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid laten ondersteunen door één of meer deskundigen.

Een deskundige helpt bijvoorbeeld bij het maken van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, en is verplicht betrokken bij toetsing en advies.

Daarnaast biedt hij begeleiding bij ziekte en arbeidskundige onderzoeken. En in specifieke gevallen, helpt de bedrijfsarts bij  aanstellingskeuringen.

Een bedrijf kan voor de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid kiezen tussen de maatwerkregeling en  de vangnetregeling.

Een werkgever kan zélf de regie nemen over de arbotaken en verschillende deskundigen of diensten contracteren. Dan is er sprake van een maatwerkregeling.

In deze regeling is het verplicht in ieder geval één bedrijfsarts te hebben die de wettelijke arbotaken uitvoert.

De werknemers moeten schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen contractspartners en de inhoud van de contracten. Dat kan via overeenstemming met de werknemers. En soms is het akkoord al via de CAO geregeld.

Zonder schriftelijk akkoord van werknemers of via de CAO, geldt automatisch de vangnetregeling.

In de vangnetregeling kiest een werkgever ervoor een contract af te sluiten met één arbodienst die in ieder geval alle wettelijke arbozaken verzorgt.

De werknemers moeten dan instemmen met de gekozen arbodienst en de inhoud van het contract.

Een bedrijf bepaalt zélf welke regeling ze hanteert.

Bij beide regelingen kunnen aanvullende diensten worden ingekocht als medische onderzoeken, werkplekonderzoek en conflictbemiddeling.

Overleg dus goed... en kies samen een passende ondersteuning.

Zo zorgt u voor een gezonde én veilige werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op het Arboportaal.nl/arbozorg.