Deskundige ondersteuning bij vijf arbotaken

Bij zowel de maatwerkregeling als bij de vangnetregeling moet de werkgever zich in ieder geval deskundig laten ondersteunen bij 5 taken.

De werkgever moet zich deskundig laten ondersteunen bij de volgende 5 arbotaken:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim;
  2. Periodiek Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken (PAGO);
  3. Aanstellingskeuringen, als dat vanwege de functie-eisen en de omstandigheden is toegestaan en het bedrijf die laat doen;
  4. Toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld door een open spreekuur);
  5. Uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

De eerste 4 taken moeten door een bedrijfsarts worden uitgevoerd. De RI&E moet door een van de vier kerndeskundigen worden uitgevoerd. Kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiƫnist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.